Gedragscode - Hypnose Vereniging Nederland
15052
page-template-default,page,page-id-15052,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Gedragscode

 

De HVNL hypnotherapeut/hypnotiseur

 

  • heeft boven alles aandacht voor de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen tijdens het werken met hypnose; hij/zij onthoudt zich van enig gedrag dat lichamelijke of geestelijke schade kan berokkenen aan de cliënt en zal ook geen verbaal of fysiek geweld of seksueel getint gedrag uitoefenen;
  • houdt er rekening mee dat een cliënt die in hypnose is dezelfde kwetsbaarheid heeft als een cliënt die niet in hypnose is;
  • voldoet in het werken met hypnose aan alle geldende wetgevingen binnen zijn/haar werkregio; daar waar dit een lokale vereiste is, zorgt de HVNL hypnotherapeut/hypnotiseur voor de benodigde verwijsbrief van een specialist om met de cliënt te mogen werken;
  • stelt geen diagnoses en voert geen medische handelingen uit als hij/zij daartoe niet gekwalificeerd is; hij/zij werkt uitsluitend binnen de competentie van zijn/haar opleiding(en);
  • kent zijn/haar eigen beperkingen en zal bij het uitoefenen van zijn/haar vak gezond verstand gebruiken en een cliënt meteen doorverwijzen naar een medisch specialist, coach of counceller als de ernst van het probleem, het gedrag, het uiterlijk of uitspraken van de cliënt hiertoe aanleiding geven en werkt vervolgens uitsluitend met een dergelijke cliënt op grond van een doorverwijzing van de betreffende specialist;
  • respecteert de privacy van zijn/haar cliënten en zal met informatie die tijdens het werk wordt verkregen op een integere en ethische wijze omgaan;
  • zal in al zijn/haar communicatie-uitingen op een eerlijke, aanvaardbare en ethisch verantwoorde wijze informatie verstrekken;
  • verhoudt zich op een professionele wijze ten opzichte van collega’s zowel in het hypnosevak als uit andere vakgebieden.
  • richt zich naar uitspraken van het klacht- en tuchtrecht van de IHR.