Aanmelden

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat of gebruik het contactformulier:

Secretariaat
Hans de Groot
secretaris@hypnosevereniging.nl

Voorzitter
John Pisters
voorzitter@hypnosevereniging.nl

Penningmeester
Twan Boetzkes
penningmeester@hypnosevereniging.nl

Algemeen
info@hypnosevereniging.nl